Kupujeme činžovní domy

Zajímají nás


Domy před rekonstrukcí

Domy před kompletní nebo částečnou rekonstrukcí. DUR je výhodou, stavební povolení s nabytou právní mocí ideální, ale dokážeme si zařídit sami. Preferujeme domy, které jsou již prázdné, případně pouze smlouvy na dobu určitou bez nájemních smluv s regulovaným nájemným ( případně vyžadovaná součinnost s majitelem).

Domy po rekonstrukci s výnosem

Do fondu našich klientů nakupujeme historické bytové domy, které jsou po kompletní rekonstrukci ne starší než 10 let, s dobře nastavenými nájemními smlouvami a čistým ročním výnosem minimálně 5%. Může se jednat o domy s jedním generálním nájemníkem, který má dům v pronájmu za účelem podnikání a smlouvou ne delší než 5 let.


V rámci spolupráce s vybranými investičními fondy posuzujeme nabídky k nákupu do portfolia našich partnerů. Pokud uvažujete o prodeji nemovitosti, nebo máte typ na zajímavý činžovní dům, budeme rádi, když se nám ozvete. Díky našim znalostem a zkušenostem, nabytých z celé řady úspěšných akvizic, umíme velmi rychle zareagovat na různé příležitosti a předložit zajímavou nabídku.

Nepatříme mezi krátkodobé spekulanty na trhu. K nemovitostem přistupujeme z pohledu dlouhodobé investice a respektujeme růst její hodnoty v čase.  Díky tomu tak umíme majitelům předložit zajímavou nabídku, která na základě našich analýz reflektuje dlouhodobý trend v tržním prostředí a není devalvována přechodnými výkyvy na trhu.